น้อง Yeshi ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจจาก โครงการผ่าตัดหัวใจเด็ก Thai - Bhutan  Save Blue Heart ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภูฏาน 99 รายนี้ เป็นความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiac Surgery Foundation)  กับโรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น โดยทางมูลนิธิฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดทั้งหมด ซึ่งทางโรงพยาบาลทั้งสอง ได้ให้ความช่วยเหลือโดยคิดเป็นอัตราเหมาจ่าย และทางรัฐบาลภูฏานตลอดจนสายการบินช่วยดูแลเรื่องการเดินทางของคนไข้และครอบครัว

               น้อง Yeshi และคุณแม่พร้อมทั้งเลขาทูตฯ จากสถานทูตภูฏานประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อแสดงความขอบคุณ  ณ ห้องประชุมกมล ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี รวมทั้งมาตรวจอาการก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศภูฏาณ