28 ปีผ่านมา ผมกลับมาทำผ่าตัดที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ตามความตั้งใจว่า "I shall return"  โดยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของกัลยาณมิตรเก่าแก่ และทีมสุรินทร์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง  เด็กหญิงตัวน้อยอายุ 3 เดือน อยู่โรงพยาบาลโดยต้องใส่ท่อช่วยหายใจมาเกินกว่า 100 วันแล้ว หลังจากได้รับการผ่าตัดคงจะสามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ และอีกไม่นานคงจะสามารถกลับบ้านได้