บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “Force for Good” โดยร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,200,000 บาทจากตัวแทนจำหน่ายให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และมอบทุนการศึกษาให้ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้ร่วมกิจกรรมกับคณะผู้แทนจำหน่ายของบริษัท ณ ตึกสะอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ