PCSF : มูลนิธิโรคหัวใจเด็ก รพ.ราชวิถี PCSF : มูลนิธิโรคหัวใจเด็ก รพ.ราชวิถี
หน้าแรก : มูลนิธิโรคหัวใจเด็ก รพ.ราชวิถีFAQS : มูลนิธิโรคหัวใจเด็ก รพ.ราชวิถีติดต่อมูลนิธิ : มูลนิธิโรคหัวใจเด็ก รพ.ราชวิถี
 
    A4A42  
 
.
                                                                                                                                                                                                                 กระดานสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
                                                                                                                                                           บทความ ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องหัวใจ
                                                                                   ชีวิตของหนู          จากใจถึงใจ          สายใยแห่งความผูกพัน          Saveblueheart
                                                                                                                          ขั้นตอนการดำเนินงาน         แบบฟอร์มส่งตัวคนไข้
                                                                                           วิธีการบริจาค         สิ่งของที่ขาดแคลน         อุดหนุนสินค้าของมูลนิธิ         แจ้งการโอนเงินบริจาค
Line
Line
ขอขอบคุณผู้ีอุปการคุณ
ที่ให้การสนับสนุน


  
L1
L2
L5

บริจาคเงินเด็กช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

..ทุกๆ ปี จะมีเด็กประมาณ 7,000 - 8,000 คน ที่เป็นเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งเด็กจำนวนครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 3,000- 4,000 คน ที่ต้องการการรักษาโดยการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อแก้ไขความผิดปกติเหล่านั้น มิฉะนั้นแล้วจะมีเด็กจำนวนไม่น้อยเสียชีวิตไป ในเวลาอันสั้นหรือเกิดภาวะโรคแทรกซ้อน เช่น เกิดฝีในสมอง จนเกิดความพิการไปอย่างถาวรไปในที่สุด...

ใน แต่ละปีมีเด็กเพียง 75% หรือกว่า 3,000 คนเท่านั้นที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด และยังคงเหลือเด็กที่ยังรอคิวผ่าตัดอีกราว 1,000 คนต่อปี....มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก มีความตั้งใจที่จะรณรงค์และเผยแพร่เรื่องดังกล่าว เพื่อสงเคราะห์เด็ก และช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้ได้รับการผ่าตัดอย่างทันท่วงที และมีชีวิตใหม่ที่สดใส เหมือนเด็กทั่วไปได้้...

L3
L4
L7
L9 L14 L18
fdd ด.ช.นโม แสนโคตร
อายุ 2 วัน ภูมิลำเนา จังหวัดนนทบุรี การวินิจฉัยโรค : โรคหัวใจพิการซ้ำซ้อนแบบตัวเขียว วันที่ผ่าตัด : 8 พฤศจิกายน 2554
L11L13 L20
    L8
L9 L14 L18
L22 เงินบริจาคของท่านสามารถ
นำใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิ
ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้
ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่องการประกาศ กำหนดเป็นองค์การหรือ.....
L11 L13 L20
 
L21
L10
Donate  

   
AC
AC2
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด...
Arrow
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ร่วมกับ บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการผ่าตัดหัวใจเด็ก 800 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสครบรอบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555 นี้ โดยมุ่งให้ค
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ  รุ่นที่  6 /2012  : โรงเรียนบ้านแม่นก
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยเด...
Arrow
(Pediatric Cardiovascular Nursing Care Course) ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2555 - 13 กรกฎาคม 2555
 Home INR : โรงเรียนบ้านแม่นก
Home INR...
Arrow
ขณะนี้มีเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแบบซับซ้อน ที่มีหัวใจห้องล่างห้องเดียว ได้รับการผ่าตัดแบบ Extracardiac Fontan และเด็กที่มีลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด...
ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการเขียนจดหมายขอบคุณผู้บริจาคของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด : โรงเรียนบ้านแม่นก
ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการเขียนจดหมายขอบค...
Arrow
ตามที่มีการสอบถามจากผู้บริจาค ในกรณีที่คนไข้ 1 รายเขียนจดหมายขอบคุณให้ผู้บริจาคมากกว่า 1 ท่าน ทางมูลนิธิฯ ใคร่ขอแจ้งให้ทราบตามรายละเอียดดังนี้
โครงการผ่าตัดหัวใจเด็ก 999 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  : โรงเรียนบ้านแม่นก
โครงการผ่าตัดหัวใจเด็ก 999 ราย เพื่อ...
Arrow
ด้วยเหตุที่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช  และ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวร  ทางมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ได้จัดทำโครงการผ่าตัด
AC3
News
AC1
AC2
AC3
News
L6
TaskPCSF : มูลนิธิโรคหัวใจเด็ก รพ.ราชวิถี
 
Top
Task3