ชีวิตของหนู

น้องเฉลิมวุฒิเข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดขณะอายุได้ 20 วัน มีน้ำหนักเพียง 1 กิโลกรัม 6 ขีด หลังจากทำการผ่าตัด 6 สัปดาห์ น้องมีน้ำหนัก 3.6 กิโลกรัม   อายุ 8 ปี ชั้น ป.2  เรียนหนังสืออยู่โรงเรียนทุ่งโพธิ์ ต. กระบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท