จากใจถึงใจ

จดหมายตอบขอบคุณจากผู้ป่วยโรคหัวใจ
ด.ญ. NANGWANG CHIMEE YANGCHEN
อายุ : 4 ปี 4 เดือน
ภูมิลำเนา : เมือง Tashigang ประเทศภูฏาน
การวินิจฉัยโรค : Large ASD
การผ่าตัด : C-ASD
วันที่ผ่าตัด : วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 25610