ชีวิตของหนู

ด.ช.ธนากร  ศรีกันหา คลอดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  เป็นบุตรคนที่ 2 ของคุณพ่อชีพ ศรีกันหา อายุ 49 ปี และคุณแม่วี  ศรีกันหา อายุ 37 ปี  และมีพี่ชายอีก 2 คน ซึ่งทั้ง2 คนปกติดี  ส่วนของน้องธนากรคุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนที่ท้องน้องอยู่นั้น อายุครรภ์ประมาณ 4 เดือน คุณแม่ไม่สบายเป็นโรคฉี่หนู จึงไปหาหมอที่โรงพยาบาล ซึ่งคุณหมอได้ฉีดยารักษาโรคฉี่หนูให้และหมอได้ตรวจพบว่าหัวเด็กโพล่ออกมาเหมือนเด็กจะคลอด แต่คุณหมอเห็นว่าอายุครรภ์ 4 เดือนเด็กยังเล็กเกินไปจึงได้ฉีดยาเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด  แต่แล้วน้องก็ได้คลอดตอนอายุครรภ์ได้ประมาณ 6 เดือน ซึ่งทางคุณหมอได้ส่งตัวไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

            อยู่ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้ 4-5 วัน ทางคุณหมอตรวจ พบว่าน้องหายใจไม่ปกติ สงสัยว่าจะเป็นโรคหัวใจ จึงได้ส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  แต่ทางโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นไม่มีแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจเด็กจึงได้ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น และได้ทำการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและติดตามอาการมาประมาณ 3 ปี

            ระหว่างนี้น้องธนากรจะป่วยบ่อยมาก ต้องไปหาคุณหมอประมาณสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งคุณพ่อมีอาชีพทำนา ส่วนคุณแม่เป็นแม่บ้านเพราะต้องคอยเลี้ยงและดูแลน้องธนากรอย่างใกล้ชิด คุณพ่อมีที่นาของตัวเองประมาณ 1 ไร่ และรายได้จากการขายข้าวก็ได้ไม่มากนัก  เนื่องจากน้องป่วยบ่อยมาก จึงจำเป็นจะต้องไปกู้ยืมเงินมาเพื่อรักษาน้อง และค่าใช้จ่ายในการรักษาก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งคุณพ่อจำเป็นจะต้องขายที่นาเพื่อใช้หนี้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการรักษาน้อง ซึ่งการรักษาในช่วงระยะเวลาประมาณ 3 ปี อาการน้องไม่ดีขึ้น คุณหมอบอกให้คุณพ่อคุณแม่ทำใจเพราะคุณหมอคาดว่าถึงจะทำการผ่าตัดร่างกายของน้องก็คงจะรับไม่ไหว และมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงและการผ่าตัดมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆ แต่ถ้าไม่ทำการผ่าตัดน้องการจะค่อยๆ อ่อนแอและเสียชีวิตในที่สุด

            ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เสียใจมาก ทำใจไม่ได้ แต่ก็ยังไม่หมดหวังจึงได้ลองเขียนจดหมายร้องทุกข์ถึงสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ระหว่างรอความหวังนั้น ประมาณเดือนมีนาคม 2553 ทั้งครอบครัวก็ได้ตัดสินใจย้ายไปทำงานรับจ้างทำนากุ้งที่ อ.ทุ่งว่า จ.สตูล โดยมีรายได้ประมาณ 6,500 บาทต่อเดือน

            หลังจากนั้นอีกประมาณ 3 เดือน จึงได้รับการติดต่อกลับจากกองราชเลขานุการในพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้รับเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ถูกส่งตัวไปตรวจรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ซึ่งก็ได้รับการสวนหัวใจถึง 3 ครั้ง รักษาและติดตามอาการอยู่ประมาณ 1 ปี จึงได้รับการผ่าตัดที่ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นโดยมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

            น้องธนากรได้เข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553  พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ1 เดือน คุณหมอจึงให้กลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้าน ก่อนทำการผ่าตัดน้องป่วยบ่อย สุขภาพไม่แข็งแรง จึงไม่ได้เข้าเรียนตามเกณฑ์ แต่หลังจากทำการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเรียบร้อยแล้ว น้องธนากรมีอาการดีขึ้นมาก แข็งแรง ทานได้เยอะมากขึ้น ไม่ค่อยเหนื่อยง่ายและป่วยบ่อยๆ อีกเลย ปัจจุบันน้องธนากรได้เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านนาทอน ต.นาทอน อ.ทุ่งวา จ.สตูล จนถึงระดับมัธยมศึกษาแล้ว