มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiac Surgery Foundation, www.pcsf.org) ได้ดำเนินการช่วยชีวิตเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการผ่าตัดอย่างรวดเร็ว และทันท่วงที เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดจากการผ่าตัดช้า ปีนี้เป็นปีที่ 20 ของมูลนิธิ
PCSF ทำงานร่วมกับ 2 โรงพยาบาล
1. โรงพยาบาลราชวิถี : เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายและเป็นโรงพยาบาลหลัก ทำผ่าตัดหัวใจพิการแบบซับซ้อนและ ผ่าตัดซ้ำ (Complex and reoperation) เป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนผ่าตัดหัวใจพิการในเด็กโตและผู้ใหญ่ (GUCH)
          จากคนไข้ 9092 คน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิปี 2541-พ.ค. 2559 มีอัตราการเสียชีวิตโดยรวม (Overall mortality) 4.11% และอัตราการเสียชีวิตในช่วง 5 ปีหลัง 2.11%
2. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น : เป็นศูนย์ผ่าตัดหัวใจเด็กของมูลนิธิที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2547 ทำผ่าตัดหัวใจเด็กให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ มาเป็นจำนวนกว่า 2,500 ราย
 ระหว่างปี 2547-2557
โรคหัวใจพิการแบบไม่ซับซ้อน TOF/VSD/ASD (N=1979)
30 day mortality 1.3%                            10 year survival 95.5%
โรคหัวใจพิการแบบซับซ้อน Complex (TGA, Fontan, CAVCD, Rastelli and etc) (N= 119)
30 day mortality 10.9%                          5 year survival 75.5%
          ในปีนี้เป็นปีครบรอบปีที่ 20 ของมูลนิธิ เรายังทำโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นราช กุศลแด่พ่อหลวงและแม่หลวง โดยการช่วยชีวิตหัวใจพิการได้กำเนิดยากจน ที่ยังรอคอยการผ่าตัด อยู่ตามที่ต่างๆให้รวดเร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพ่อแม่ที่ยากจนเหล่านั้นจะไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า เราใช้ครุภัณฑ์และยาที่ดีที่มีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อช่วยเด็กที่ยากจนเหล่านี้ ให้มีอัตราการรอดชีวิตที่สูงสุดจากการผ่าตัด
          โดยความช่วยเหลือเหล่านี้เกิดขึ้นได้จาก ความเมตตาของผู้บริจาคของมูลนิธิจำนวนมาก สนับสนุนการทำงานของมูลนิธิอย่างแข็งแกร่งมาโดยตลอด